contact
Login
bio
diensten
portfolio
links

Muziek en meer

Ik wil

• de Sonate voor Altviool in c klein van Julius Röntgen kunnen spelen
• kanoën en lopen in Noorwegen en Schotland
• vrijwilligerswerk doen
NIET achteraf horen dat ik eigenlijk vrijwilligers-
werk gedaan heb
NIET regeren met de PVV

Wie ik ben en wat ik kan

Werkervaring

Carine Alders
2009-heden. Zelfstandig ondernemer
Sinds begin 2009 ben ik verantwoordelijk voor de zakelijke coördinatie van de Leo Smit Stichting (o.a. organisatie van de serie Uilenburger Concerten, zie www.leosmit.nl). Daarnaast heb ik in opdracht van de Leo Smit Stichting meegewerkt aan een inventarisatie van leven en werk van ruim twintig Nederlandse componisten die in de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. Daarnaast verzorg ik de zakelijke ondersteuning van het Utrecht String Quartet (publiciteit, fondsenwerving). Zie verder mijn portfolio

2000-2008. Nederlands Astma Fonds, senior projectleider
Sinds 1 januari 2007 was ik senior projectleider en inzetbaar voor verschillende projecten, sinds maart 2008 voor het project Kwaliteit van Zorg. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het formuleren van het projectplan, het coördineren van de uitvoering en de communicatie met de opdrachtgever. Daarvoor was ik vijf jaar lang als programmamanager eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing (innovatie en implementatie) van alle activiteiten gericht op het ondersteunen van mensen met luchtwegaandoeningen bij het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven. Voorbeelden van activiteiten zijn websites, folders en boeken, een telefonische hulp- en advieslijn, lotgenotenactiviteiten, collectieve belangenbehartiging en aangepaste sportactiviteiten. De uitvoering van deze activiteiten ligt deels bij professionals, en deels bij vrijwilligers. Ik was eindverantwoordelijk voor het budget van dit programma.
Onder mijn leiding is het productieproces van informatie voor mensen met astma of COPD opnieuw vormgegeven om recht te doen aan multichannel publishing. De selectie van een Content Management Systeem en het ontwerp van nieuwe websites maakte hier deel van uit. Daarnaast is voor het publicatieproces kwaliteitscertificering ingevoerd.

1998-2000. Nederlands Astma Fonds, redacteur folders en brochures
Ik was verantwoordelijk voor het productieproces van tientallen folders en brochures met informatie over astma en COPD. Van het signaleren van nieuwe onderwerpen en raadplegen van deskundigen tot het aansturen van fotografen, tekstschrijvers en vormgevers. In deze functie heb ik ook zelf veel geschreven en eindredactie gevoerd. Tevens was ik verantwoordelijk voor het verspreidingsbeleid.

1997-2000. Freelance redacteur/tekstschrijver
Als zelfstandige heb ik gewerkt voor diverse non-profit organisaties, variërend van eindredactie tot tekstschrijven en vertalen.

1988-1997. Centre for Research and Information Exchange for Ecologically Sound Agriculture
Stafmedewerker / (eind) redacteur. Ik voerde de eindredactie van Engelstalige publicaties, waaronder het internationale vaktijdschrift ILEIA Newsletter. Mijn taak omvatte het redigeren van teksten, het aansturen van (gast) redacteuren en auteurs, het bewaken van budget, planning en continuïteit en het begeleiden van het productieproces. Daarnaast bepaalde ik mede het beleid van de unit communicatie en informatie (PR en marketing, ontwikkeling nieuwe media). Aan het boek Linking with farmers; Networking for low-external-input and sustainable agriculture (Intermediate Technology Publications, London) werkte ik mee als auteur en redacteur.


© Copyrights Carine Alders 2018Alle rechten voorbehoudenDisclaimerContact

visuelezaken